Zaujímavosti

  • Obec Dravce na Spiši

    23.2.2004

    Obec Dravce na Spiši Poloha a demografia Obec leží pri ceste zo Spišského Štvrtku do Levoče, na južných svahoch Levočských vrchov v doline potoka Bicír. Južná časť chotára je odlesnená, v severnej sú smrekovo-jedľové lesy ...