Rod Draveczky

Niekedy v roku 2002 som sa náhodou dostal k informáciam o rode Draveczky v maďarskej encyklopédii Revai. Dovtedy som netušil o existencii tohoto šľachtického rodu, nevedel o tom ani nikto iný z mojej širšej rodiny. Nasledovalo rozsiahle vyhľadávanie na internete, pátranie v knižnicach a archívoch v Maďarsku a na Slovensku, kontakt na mnohých potomkov rodu Draveczky (Tluk z Tošanovíc) zo Slovenska, Maďarska, Nemecka, Rumunska, Austrálie a USA a návšteva rôznych miest spojených s rodom Draveczky na Spiši, v Budapešti a v rumunskej župe Bihar.

Táto stránka zhrňuje to, čo sme sa za roky o rode a jeho histórii dozvedeli:

Momentálne nemáme potvrdené priame prepojenie medzi rodinou Draveckých zo Spiša s rodom Draveczky. Ako uvádza historik Dr. Ivan Chalupecký, je možné to, že žiadne pokrvné prepojenie medzi Draveckými na Spiši a príslušníkmi nižšieho aristokratického rodu Draveczky pôvodom zo Spiša neexistuje. Možno máme len spoločné priezvisko. Našou snahou je časom dokázať alebo vyvrátiť toto prepojenie. Ide však o časovo náročný projekt, preto s najväčšou pravdepodobnosťou naše pátranie potrvá ešte niekoľko rokov.