Rodina Draveczkych v Sedmohradsku

V Rumunsku, v časti Sedmohradsko (Transilvánia), sa v 18. storočí usadil Lászlo Draveczky s rodinou. Žili v dedine Gálospetri (Galospetreu) v župe Bihor (blízko mesta Oradea). Túto oblasť sme na jar 2004 navštíli a napísali naše dojmy a zážitky.

Podarilo sa nám zistiť, že 18 km od Gálospetri je dedina Cubulcut (po maďarsky Köbökút), kde tiež žili a pôsobili Draveczky. Ako nám povedal pán Zsolt Kövessi z Budapesti, v roku 1751 priviedol do Köbökút Lászlo Draveczky (1704-1765) nemeckých kolonizátorov (Švábov/Schwaben). Pán Kövessi je potomkom týchto Švábov.

V tejto dedine žil aj pravnuk Lászloa Draveczkého, ktorý sa tiež volal Lászlo Draveczky (1814-1853). Mal dve manželky, najprv Máriu Luby, neskôr Júliu Okolicsányi. Mal tri dcéry a syna Ede.

Pán Kövessi nám poslal fotografie hrobky rodiny Draveczkych z Köbökút.

Hrobky v Gálospetri