Draveckí na mape Slovenska

Pátranie po záhadnej databáze

Jedného večera som surfoval po internete a pokúšal som sa dozvedieť niečo nové o našom priezvisku, rode a pod. Ako si tak “goooglim”, zrazu som natrafil na zaujímavý odkaz: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku. Zaujalo ma to, preto som sa na to pozrel podrobnejšie.

Z internetu som sa dozvedel, že táto databáza pochádza z roku 1995, jej autorom je pán Peter Ďurčo a že vymenováva výskyt priezvisk podľa obcí na Slovensku (na ukážku boli vymenované niektoré obce s najväcším výskytom priezviska Dravecký v SR). Po chvíľke pátrania som zistil, že pán Ďurčo pracuje na Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV (JÚLS SAV). Navštívil som teda internetovú stránku tejto inštitúcie dúfajúc, že sa o spomínanej databáze dozviem viac. Z internetovej stránky JÚLS SAV som však žiadne nové informácie nezískal, preto som im napísal email s prosbou o pomoc pri pátraní podrobností o tejto databáze.

Možno máte skúsenosti s komunikáciou so štátnymi alebo verejnými inštitúciami. Viac menej som predpokladal, že mi nikto neodpíše, že zamestnanci štátnych úradov predsa nemajú povinnosť odpísať na každý e-mail, ktorý im pošle kde-kto z ľudu. O to väčšie však bolo moje prekvapenie, ked som po necelom týždni dostal e-mail priamo od pána Ďurča!!! Napriek tomu, že bol mimo Slovenska, mi stručne napísal základné informácie o “záhadnej” databáze, za čo sa mu aj touto cestou chcem úprimne poďakovať. Zároveň ma odkázal na svojho kolegu, pána Radovana Garabíka, ktorý túto databázu spravuje po technickej stránke. Pánovi Garabíkovi som napísal a požiadal som ho o zoznam obcí Slovenska, v ktorých sa vyskytuje priezvisko Dravecký/á. Potom som už len netrpezlivo čakal na odpoveď. Po týždni čakania mi k mojej veľkej radosti pán Garabík odpísal a poslal mi aj sľúbené údaje. Aj jemu veľmi pekne ďakujem za spoluprácu.

Výsledky pátrania

Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku slúži primárne na onomasticky výskum (onomastika je náuka o vlastných menách) antroponým (to sú vlastné mená človeka alebo skupiny ľudí). Databáza slúžila ako východisko pre jeden medzinárodný projekt. Vyskytujú sa v nej len ľudia, ktorí v uvedenom čase (v roku 1995) mali platný občiansky preukaz s platnou adresou trvalého bydliska (vzhľadom na predchádzajúce hromadné premenovávanie ulíc nie je táto podmienka taká samozrejmá, ako by sa zdalo).

S ohľadom na zákon o ochrane osobných údajov nie je možné získať názvy obcí, v ktorých sa vyskytuje priezvisko Dravecký/á iba raz, aby nemohlo dôjsť k identifikácii osoby. Priezviská Dravecký a Dravecká sú chápané ako dve rôzne priezviská. Pod jedným výskytom sa rozumie jeden konkrétny clovek.

Obec Dravecký Dravecká Spolu
Levoča 37 47 84
Košice 19 25 44
Kurimany (okres Levoča) 15 14 29
Vranov nad Topľou 13 15 28
Čaklov (okres Vranov nad Topľou) 13 9 22
Spišská Nová Ves 8 11 19
Ľubica (okres Kežmarok) 10 8 18
Neznáme * 10 8 18
Bratislava 7 10 17
Huncovce (okres Kežmarok) 8 8 16
Poprad 8 7 15
Prešov 5 5 10
Kežmarok 5 5 10
Námestovo 6 4 10
Rožňava 3 5 8
Letanovce (okres Spišská Nová Ves) 5 3 8
Dunajská Streda 3 4 7
Zacharovce (okres Rimavská Sobota) 5 2 7
Liptovská Teplička (okres Poprad) 4 2 6
Vlkovce (Kežmarok) 3 2 5
Považská Bystrica 2 2 4
Fintice (okres Prešov) 3 3
Dolné Naštice (okres Bánovce nad Bebravou) 3 3
Humenné 3 3
Vítkovce (okres Spišská Nová Ves) 3 3
Svit (okres Poprad) 2 2
Brezno 2 2
Nová Dubnica (okres Ilava) 2 2
Podrečany (okres Lučenec) 2 2
Bojnice (okres Prievidza) 2 2
SPOLU 197 210 407

* v týchto prípadoch bol výskyt priezviska v jednej obci v počte 1
 

Priezvisko Dravecký sa v roku 1995 vyskytovalo v 33 obciach, priezvisko Dravecká malo zastúpenie v 34 obciach Slovenska. Na celom Slovensku malo trvalý pobyt spolu 407 ľudí s priezviskom Dravecký/á. Žien bolo 210 a mužov 197.

Z tabuľky jednoznačne vyplýva, že najviac Draveckých (mužov aj žien) žilo na Spiši (Levoča, Kurimany, Spišská Nová Ves, Letanovce, Vítkovce, Poprad, Svit, Kežmarok, Huncovce, Ľubica, Vlkovce). Deklarovaný trvalý pobyt tam mala viac ako polovica (51,4%) Draveckých. Pomerne vysoké zastúpenie malo mesto Košice (10,8%) a Vranov nad Topľou s blízkou obcou Čaklov (12,3%). Na juhu stredného Slovenska bol výskyt priezviska Dravecký/á v obciach Zacharovce (7) a Podrecany (2), na severe Slovenska Draveckí žili v Námestove (10 výskytov). Asi neprekvapí, že Draveckí žili aj v Bratislave (17 výskytov). Zaujímavostou je, že Draveckí žili aj takmer na úplnom juhu Slovenska, v Dunajskej strede (7 výskytov). V ostatných obciach a mestách SR žili Draveckí v nízkych počtoch (jeden až tri výskyty).

Kraj podiel v %
Prešovský 61,7
Košický 20,1
Bratislavský 4,2
Banskobystrický 2,7
Trenčiansky 2,7
Žilinský 2,5
Trnavský 1,7
Neznáme 4,4

Vo všeobecnosti je možné povedať, že v roku 1995 žilo najviac Draveckých na východnom Slovensku (od Liptovskej Tepličky až po Humenné). Na západnom Slovensku žili Draveckí hlavne v Bratislave, na Považí (Nová Dubnica, Považská Bystrica) a v Bánovciach nad Bebravou či Bojniciach. Stredné Slovensko je zastúpené Námestovom, Breznom a na juhu Podrečanmi a Zacharovcami.

Mapa: Výskyt priezviska Dravecký/á v roku 1995

Dravecki na mape

Databáza, z ktorej som čerpal údaje pre tento článok, je z roku 1995. Je veľký predpoklad, že výskyt priezviska Dravecký/á ostal aj po vyše desiatich rokoch podobný. Možno ale od vtedy nejaké obce a mestá na našej mapke pribudli, niektoré by bolo možno potrebné vymazať.

Ak sa voláte Dravecký alebo Dravecká a na mapke nie je zakreslená obec, v ktorej máte trvalý pobyt, dajte nám o tom vedieť. Budeme radi, ak nám pomôžete zaktualizovať údaje o tom, v ktorých častiach Slovenska žijú Draveckí v súčasnosti.