Pátranie po Matejovi, Jánovi a Helene

Sledovaním našich priamych predkov sme sa jednoznačne dostali ku Jánovi Draveckému, o ktorom vieme tieto skutočnosti:

 • Svadba v roku 1829 v Kurimanoch s Katarínou Hudak
 • Podľa Cenzus 1869 žila jeho rodina v Kurimanoch ako jediný Draveckí v obci
 • Katarína Hudak a Ján majú spolu 8 detí, o čom máme záznamy z matriky. Najstarší potomok je Ján narodený v 1831 (tento Ján zomiera v roku 1874, o čom máme taktiež záznam)
 • Jeho syn Valent, narodený v 1841, je dokázateľne naším priamym predkom. Máme výpoveď Emila Draveckého (*1939) o vyrytom nápise na tráme domu, v ktorom žil jeho otec: „Ve jmeno Pane budoval tento dom Valent Dravecký i s manželku Mária Hric roku 1886“.
 • Uvádza sa v diele Sedliacke povstanie na Východnom Slovensku v roku 1831 od Daniela Rapanta z roku 1953, kedy ho spomínajú svedkovia pri výsluchoch (viac v tomto článku)
 • Ján zomiera v roku 1872 vo veku 74 rokov
Súčasné domy v Kurimanoch stojace na mieste domov Draveckých z 19. storočia. Označený dom je pôvodný dom č.9, v ktorom bol trám s vyrytým textom: “Ve jmeno Pane budoval tento dom Valent Dravecký i s manželku Mária Hric roku 1886”

V Kurimanoch sa ako prvý dokázateľne narodený občan Dravecký uvádza Jozef, ktorého otec je Matej a matka Žofia. Krstený bol v marci 1814, jeho matka o mesiac na to zomiera. Matej a Žofia však nemali svadbu v Kurimanoch a ani v Harichovciach.

Matriky nám hovoria, že v roku 1823 mala v Kurimanoch svadbu Helena Dravecká, keď si ako 28 ročná brala Michala Cehulu. Ani o tejto Helene Draveckej však neexistuje v Kurimianskej (Harichovskej) matrike krstov žiadny záznam. A ako uvidíme neskôr, ani v ďalších matrikách Spiša.

Výsek rodokmeňu hľadaných osôb

Z týchto faktov vyplýva, že miesto narodenia troch ľudí, ktorí dokázateľne patrili medzi prvých Draveckých v Kurimianoch – Mateja, Jána a Heleny – je nám záhadou. Preto sa naše pátranie zameralo na tieto osoby.

Iliašovská stopa neviedla nikam

V článku Prví Draveckí v Kurimanoch prisli medzi rokmi 1771 a 1814 sme sa zamysleli nad tým, či mohol Matej prísť z Iliašoviec. Nájdené záznamy nám túto teóriu nepotvrdili, skôr sa ukazuje, že odtiaľ naši predkovai neprišli. V tomto článku sme sa rozlúčili vetou, že musíme pátrať v iných dedinách.

„Pokiaľ pre nejaký jav existuje viacero vysvetlení, je lepšie uprednostňovať to najmenej komplikované“, takáto je definícia Occamovej britvy. Preto sme naše pátranie sústredili na obce v okoli Kurimian, ktoré sa javili ako prirodzená spádová oblasť či už z pohľadu cirkevného, spoločenského alebo hospodárskeho. Okrem Iliašoviec tam môžeme zaradiť Dravce, Dlhé Stráže, Hradisko, Smižany, Letanovce, či Levoču.

Prehľadávanie matrik stredného a južného Spiša

Obce severného Spiša v okolí Popradu či Starej Ľubovne sme nesledovali, lebo tie mali s Kurimianami pramálo spoločného. Predsa len, Kurimany sú naviazané skôr na Spišskú Novú Ves, Levoču či Spišské Podhradie. Keďže tých potenciálnych obcí, odkiaľ mohol Matej s Jánom prísť do Kurimian, je veľa, spravili sme si prehľadnú tabuľku obcí, do ktorej sme si zapisovali potenciálne narodenia hľadaných osôb:

 • Matej medzi rokmi 1765-1775
 • Ján medzi rokmi 1795-1806, pričom jeho otec je Matej
 • Helena medzi rokmi 1792-1800, pričom jej otec je Matej

Ako sme tak prezerali záznamy narodených v spomínaných obciach, veľa optimizmu nám to nedávalo. Narodených Matejov v sledovanom období je žalostne málo, spomínajú sa v obciach: Iliašovce (*1761) a Levoča (*1765). Preto sme naše pátranie rozšírili aj do ďalších obcí na Spiši. Zoznam Matejov sa mierne rozšíril: Spišské Vlachy (*1767), Spišská Nová Ves (*1775), Krompachy (*1766).

ObecMatej
* 1765-1775
Ján
* 1795-1806
Helena
* 1792-1800
Kurimany, Harichovcexxx
Iliašovce14.2.1761
otec: Joannis
matka: Susanne
xx
Dravce, Dlhé Strážexxx
Spišský Štvrtokx2.3.1800
otec: Jacobi
matka: Maria
x
Letanovcexxx
Smižanyxxx
Levoča31.1.1765
otec: Georgius
matka: Anna
xx
Spišské Vlachy29.7.1767
otec: Joannis
matka: Marina
10.8.1797
otec Mathias,
matka Susana Szega
x
Markušovcexxx
Hradiskoxxx
Spišské Podhradiexxx
Spišský Hrhov, Domaňovcexxx
Vydrníkxxx
Jánovce, Machaľovce, Čenčicexxx
Betlanovcexxx
Toporecxxx
Kežmarokxxx
Rakúsyxxx
Malý Slavkovxxx
Strážkyxxx
Holumnica, Jurskéxxx
Bušovce, Brutovcexxx
Vojňany, Toporecxxx
Vlkováxxx
Vrbovxxx
Biskupicexxx
Bijacovce, Ordzovianyxxx
Vyšné Repašexxx
Pavľanyxxx
Poľanovcexxx
Spišská Kapitulaxxx
Spišské Podhradiexxx
Toryskyxxx
Vyšný Slavkovxxx
Danišovce, Odorín, Jamníkx10.7.1800
otec: Jacobus
matka: Maria
x
Spišská Nová Ves3.2.1775
Matiahm
otec: Michaelis
matka: Susanna
xx
Krompachy15.2.1766
otec: Stephanus
matka: Anna
xx
Záznamy výskytu narodenia Mateja, Jána a Heleny Draveckých

Nestačí nám však len evidencia Mateja. Je vysoko pravdepodobné, že on mal syna Jána, ktorý bol v roku 1869 ako pán domu Draveckých, jediného v Kurimanoch. A keďže aj Matej bol vedený v Kurimanoch ako jediný sedliak Dravecký v 1828, predpokladáme, že Matej bol Jánov otec. Preto sme sa sústredili na tie obce, kde sme našli aj Jána, narodeného Matejovi. A takáta dvojica sa našla len v Spišských Vlachoch!

Je Matej narodený v Spišských Vlachoch v roku 1767 náš predok?

Záznamy o narodení Mateja hovoria, že našim predkom može byť jedna z týchto osôb:

 • Iliašovce, *1761
 • Levoča, *1765
 • Spišské Vlachy, *1767
 • Spišská Nová Ves, *1775
 • Krompachy, *1766

Iných Matejov Draveckých (ani Zdraveckých) narodených okolo roku 1770 matriky nepoznajú. Ďalej sme skúmali matriky v Spišských Vlachoch, lebo len tam sa Matejovi narodil syn Ján.

Krst Mateja Draveckého zo Spišských Vlachov, 1767

Hypotetický príbeh Mateja z Kurimian

V roku 1767 sa narodil Matej. V roku 1797 sa Matejovi a Zuzane sa narodil syn Ján.

Zuzana zomrela.

Potom sa Matej zosobášil so Žofiou, ktorá si do manželstva zobrala aj dcéru Helenu z predchádzajúceho vzťahu (netušíme, s akým priezviskom sa Helena narodila, ale keď sa sobášila, už mala priezvisko po Matejovi). No a s tou Žofiou sa Matej presťahoval do Kurimian, kde sa im narodil syn Jozef.

Krátko na to Žofia umiera a Matej sa po tretikrát sobáši, teraz s Máriou.

Draveczky versus Zdravetzky

Snažili sme sa podporiť túto teóriu o Matejovi. Hľadali sme záznam o úmrti Zuzany Draveckej medzi rokmi 1797 (vtedy sa narodil Ján v Spišských Vlachoch) a 1814 (vtedy sa narodil Jozef v Kurimanoch).

Jediné, čo sme našli, je záznam o úmrti Zuzany Zdraveckej, ktorá ako 30 ročná umiera v roku 1802. Mohla by to byť matka nášho Jána, ale to priezvisko je jednozačne v matrike zapísané ako “Zdraveczky”, pričom takých ľudi sa v matrike úmrti vyskytuje viacero. Zaujímavé je, že medzi umrelými v tomto období sme nenašli nikoho s priezviskom “Draveczky”. A to je ozaj podozrivé, lebo matrika ukazuje, že Draveczky sa v tom čase rodili. Tak sa zdá, že pri narodení im zapisovali priezvisko Draveczky, ale pri úmrti už Zdraveczky.

Pri prehľadávaní matriky sme natrafili na záznam o narodení chlapca Georgius Zdravetzky v roku 1800. Ale pozor, jeho otec je Mathias Zdraveczky a matka je Susanna Szegowa.

Čo to znamená?

Máme tu tieto záznamy o narodení:

 • Anna Draveczky (*1790), otec: Mathia Draveczky, matka: Susanna, Szega
 • Joannes Zdraveczky (*1795), otec: Matthia Zdravetskj, matka: Susana Szegovska
 • Joanes Draveczky (*1797), otec: Matth Draveczky, matka: Susan Szegova
 • Georgius Zdravetzky (*1800), otec: Matthia Zdravetzky, matka: Susanna Szegowa

Sú tu ale dvaja Jánovia, ktorí by sa tejto dvojici narodili. Z toho vyplýva, že prví by musel zomrieť ako dieťa a ďalšiemu synovi dali rovnaké meno (z toho, čo sme videli v matrikách, sa to stávalo často).

A skutočne, mali sme pravdu, v septembri 1796 zomiera Ján Zdravetzky vo veku 1 rok a 9 mesiacov. Znamená to, že sa narodil v januári 1795. To presne sedí so záznamom jeho narodenia.

My tých Matejov (Draveczky, Zdravetzky) spájame do jednej osoby kvôli žene Zuzane, kde predpokladáme, že ide o rovnakú osobu: Szega, Szegova, Szegowa, Szegovska.

Pre overenie tejto hypotézy sme sa pozreli na sobáše medzi Matejom a Zuzanou, aby sme preverili, aký zápis priezviska nájdeme. Ak by šlo o dva rôzne páry, tak by boli dva záznamy o sobáši. My sme však našli len jeden záznam z roku 1789, kde je uvedené meno Mathias Draveczky (36 rokov) a Susanna Szega (21).

To nás privádza k tomu, aby sme spomínaných Matejov Draveczky a Zdravetzky a Zuzany Szega či Szegowa spojili do jednej rodiny. Toto odhalenie je veľmi doležité, lebo je dôkazom, že naši pokrvní predkovia mohli byť uvádzaní v matrike aj ako Zdraveczky alebo Zdravetzky.

Vek Mateja nesedí

V predchádzajúcom texte sme schválne vyznačili vek Mateja pri jeho sobáši so Zuzanou (36 rokov). Ak mal v roku 1789 36 rokov, tak sa narodil v roku 1753, čo je veľmi vzdialené od obdobia, kam cielime narodenie „nášho Mateja“ – medzi rokmi 1770 (tento rok je vypočítaný podľa dátumu úmrtia), až 1772, čo je rok narodenia vypočítaný podľa sobášnej matriky, keď sa Matej ženil s Máriou v roku 1814). Nehovoriac o tom, že pátranie v Spišských Vlachoch sme naštartovali preto, lebo sme našli narodenie Mateja dátované do roku 1767, čo je oproti roku 1753 výrazná odchýlka. Matej narodený v roku 1753 nemohol mať v 1814 syna Jozefa, keďže by ho splodil ako 61 ročný.

Je vysoko nepravdepodobné, že sa pri sobáši Mateja a Zuzany pomýlil matrikár vo veku Mateja. Je predsa rozdiel mať 19 rokov a 36. Kde sa ale „stratil“ Matej narodený v roku 1767?

Celé bádanie po Matejovi a Jánovi narodených v Spišských Vlachoch sa tak dostalo do slepej uličky. 🙁