Prví Draveckí v Kurimanoch prišli medzi rokmi 1771 a 1814

Naše bádanie rodiny Draveckých z Kurimian pokračuje. Chceme zistiť, kedy sa do obce dostali naši prví predkovia a odkiaľ prišli. Lebo isté je, že Draveckí nepatrili k prvým usadníkom obce. Ako to vieme? Indícii je viacero.

Cenzus 1715

V roku 1715 sa konal v Uhorsku cenzus, ktorého cieľom bolo spísať všetkých daňovníkov, čo malo byť podkladom pre výber vojenskej dane (contributionale). Na stránke cisarik.com existuje záznam z obce Kurimany:

Zápis zo sčítania ľudu v Kurimanoch, 1715

Ako vidieť, Draveckí medzi obyvateľmi nefigurujú, no v dedine sa nachádza tradičné priezvisko „Polyák“, potom menej známe priezviská Slimko, Honz, Balczer, Marczinko a ďalšie. Podľa cenzusu mali Kurimany v tom čase 12 usadlostí.

Faktom je, že tento cenzus zahŕňa len poplatníkov dane, do čoho nie sú zarátaní šľachtici a úplna chudoba bez majetkov. Pikoškou je, že v celom Uhorskom zozname sa meno Dravecký nachádza len 3x, pričom 1x kdesi v Nemecku a na Spiši 2x, v oboch prípadoch v Levoči (Christophorus Draveczky, Susanna Draveczky).

Takže buď náš rod pochádza zo šľachty alebo z chudoby 😊. Aj keby to bolo atraktívne, mať predkov šľachticov, prikláňame sa k druhej možnosti.

Tereziánsky urbár z roku 1767 stále bez Draveckých

V rokoch 1767-1775 sa v Uhorsku konal Tereziánsky súpis majetkov, ktorý nariadila Mária Terézia. Našťastie, aj z tohto súpisu sa dajú dohľadať záznamy, konkrétne na stránke Familysearch.org. Ani v tomto čase v Kurimanoch nežili Draveckí, no objavujú sa tu už známe Kurimianske priezviská Pollák, Frankovič, Nalepa, Broško a pod. Zaujímavosťou je, že v dedine žije len jeden luterán – Fábry.
 
Tento súpis naznačuje, že v dedine je 9 usadlostí. Kurimany sú oproti susedným Iliašovciam s vyše 40 domami, ďalšími chatrčami a rozľahlým kaštieľom maličká dedinka.

V dedine žijú aj želiari (inquilinus), čo sú hospodári, ktorých pozemok nedosahoval 1/8 usadlosti a podželiari (subinquilinus), čo sú nádenníci, ľudia bez pozemkov. Nikde medzi nimi sa v roku 1771 Draveckí nenachádzajú.

Matrika narodených z Kurimian je do roku 1814 bez Draveckých

Prebádali sme matriku krstov z obdobia 1789-1892 a do roku 1814 sa podľa nej v dedine Kurimany nenarodil žiadny človek s priezviskom Dravecký. Prvým rodákom z Kurimian s priezviskom Dravecký je Jozef (*1814). Jeho rodičmi boli Matej a Žofia.

Matričný záznam o narodení Jozefa Draveckéh v roku 1814, ktorého rodičmi sú Matej a Žofia

Prirodzene sa naše pátranie zameralo na to, odkiaľ je Matej (o jeho manželke Žofii nevieme ani rodné priezvisko, takže tam je pátranie takmer nemožné). Matej so Žofiou mali aj ďalšie deti: najstaršia Helena, prostredný Ján a najmladší spomínaný Jozef.

Výsek rodostromu Draveckých z Kurimian, prví známi Draveckí v Kurimanoch

Tu musíme priznať, že neexistuje priamy dôkaz toho, že Ján a Helena sú deťmi Mateja a Žofie. V rodokmeni sme ich dali dokopy len preto, lebo vieme, že v tomto období žili v Kurimanoch Draveckí len v jednom dome a preto je vysoká pravdepodobnosť, že sú pokrvná rodina.

Existujú záznamy o tom, že Ján mal v Kurimanoch sobáš v roku 1829, podľa matriky mal vtedy 24 rokov.

Matričný záznam o sobáši Jána Draveckého z Kurimian a Kataríny Hudák z Harichoviec, 1829

Z toho vyplýva, že sa narodil v roku 1805. No podľa Cenzusu z roku 1869 sa narodil v roku 1799.

Cenzus 1869 uvádza ako hlavu rodiny Draveckých v Kurimanoch Jána narodeného v roku 1799

Do tretice, existuje záznam z matriky úmrtí, podľa ktorého v roku 1872 ako 74 ročný zomrel Ján Dravecký (príčina úmrtia je marasmus sinilis, takže prirodzená smrť na chradnutie, slabnutie starobou). To by znamenalo, že sa narodil v roku 1798.

Matričný záznam o úmrti Jána Draveckého v Kurimanoch, 1872

Sme si na 99% istí, že sa jedná o tú istú osobu, ale matriky majú nepresné záznamy. A preto je aj dosť náročné zistiť, kde sa tento Ján narodil. A teda, odkiaľ pochádza jeho otec Matej.

Kurimianska matrika sobášov obsahuje záznam o sobáši Heleny s Michalom Cehulom, ktorý sa konal v 1823. Helena mala 28 rokov, takže sa narodila v roku 1795. Takýto záznam o narodení Heleny v Kurimanoch neexistuje, takže aj ona sa narodila niekde, kde žil Matej s manželkou Žofiou a synom Jánom.

Matričný záznam v Kurimanoch o svadbe Heleny Draveckej z roku 1823

Ešte dodávame, že záznamy udalostí krstov, sobášov a pohrebov v Kurimianoch sú uvádzané vo farnosti Harichovce, a to od roku 1789. Bádaním sme zistili, že staršie záznamy sa nachádzajú v matrike pod Smižanami, filiálkou Iliašovce. Tie majú svoje záznamy z dávnejšej minulosti, už od roku 1744. Kde sú záznamy pre Kurimany spred tohto obdobia, zatiaľ nevieme.

Stopa vedie do Iliašoviec

Dedina za „kirou“ a kopcom, čo by kameňom dohodil od Kurimian. Prirodzená spádová oblasť ešte viac vtedy ako dnes. (V súčasnosti prechádza medzi Kurimianami a Iliašovcami hranica medzi Novoveským a Levočským okresom, a teda aj medzi Prešovským a Košickým krajom).

Iliašovce boli v 18. storočí významná obec, so sídlom grófa Csákyho. Ako vieme, v roku 1773 dal nad dedinou postaviť letohrádok Sans Souci, čo napovedá, že mestečko žilo čulým spoločenským životom. Bývať v tom čase v Iliašovciach znamenalo byť tak trochu v centre diania. Žeby sa sem presťahovali aj Levočania z cenzusu 1715? Nie je to vylúčené, ale nemáme na to žiadny dôkaz.

Študovali sme matriky krstov, sobášov a úmrtí v Iliašovciach, zamerali sme sa na narodenie Mateja okolo roku 1770, Jána okolo roku 1798-1805 a Heleny z roku 1795.

Dobrá správa je, že Iliašovská matrika z tohto obdobia pozná meno Dravecký. Napríklad už v roku 1747 sa Zuzane a Jánovi Draveckým narodila dcéra Zuzana. Tým istým rodičom sa narodilo v roku 1756 ďalšie dievča, Anna. A pozor, týmto rodičom sa narodil aj syn Matej!

Zlá správa je, že dátum narodenia Mateja je 14.2.1761, čo je o 9 rokov skôr ako sme očakávali. A preto si netrúfame tohto Mateja považovať za nášho predka.

Iliašovská matrika krstov odhalila ešete ďalšie deti Jána a Zuzany: Žofia (1766), Jakub (1767).

Poznámka: Veľmi prekvapivé však je zistenie, že Tereziánsky urbár (z roku 1771) v Iliašovciach neuvádza meno Dravecký, čo si nevieme vysvetliť, lebo matrika z rokov 1767 eviduje narodenia detí s týmto priezviskom a teda jedna rodina Draveckých v Iliašovciach žila. Urbár sa konal v roku 1771, čo je práve v čase, kedy vidíme „hluché obdobie“ v matrike narodených. Žeby sa Draveckí odtiaľ odsťahovali a prišli až v roku 1801 pred narodením Kataríny?

Pokračovali sme listovaním matriky a prechádzali rok po roku. Dlhých 34 rokov (jedna generácia) sa v Iliašovciach Draveckí nenarodili, až v roku 1801 máme záznam o narodení Kataríny, pričom otcom je Jakub a mamou Žofia. Tu môže ísť o toho Jakuba, ktorý sa narodil pred 34 rokmi Jánovi a Zuzane.

Jakub so Žofiou majú ešte syna Michala, narodeného v roku 1806.

A potom nič. Meno Dravecký sa v Iliašovskej matrike už nevyskytuje. Títo Iliašovskí Draveckí sa niekam presťahovali a podľa mien to nevyzerá na Kurimany, lebo v Iliašovciach neevidujeme žiadnu Helenu a Matej sa narodil podozrivo skoro. Rovnako sa v Kurimanoch dokázateľne nenachádzajú mená ako Michal, Katarína či Jakub Draveckí. Ak by sa náš Matej narodil skutočne v roku 1761, pri narodení jeho syna Jozefa, na čo máme záznam v matrike, by mal 53 rokov. A to je ozaj veľa. Máme záznam z Kurimianskej matriky úmrtí o Matejovej žene Žofii, ktorá pri pôrode syna Jozefa zmiera.

Matricný záznam v Kurimanoch o úmrti Žofie

Má pritom 48 rokov, čo je na rodičku nielen v tých časoch ozaj požehnaný vek.  

A matrika sobášov nám prezrádza, že Matej Dravecký z Kurimian sa v roku 1814, teda v tom istom roku, ako sa narodil Jozef a umrela Žofia, oženil s Máriou (priezvisko nevieme vylúštiť). Mária je z Iliašoviec. Tento fakt napovedá, že medzi Kurimiančanmi a Iliašovianmi sa svadby diali.

Matričný záznam z Iliašoviec o sobáši Mateja z Kurimian a Marie z Iliašoviec, 1814. Skratka “H.V.” pred menom znamená honorus viduus, čo v preklade do slovenčiny je vázený vdovec.

Pri tomto sobáši mal Matej 42 rokov, čo korenšponduje s jeho narodením v roku 1772. Pán v zrelom veku s novorodencom potreboval ženskú ruku do domácnosti, preto celkom sedí, že sa so sobášom poponáhľal. Žofia zomrela v marci, sobáš sa konal v októbri 1814.

Je dôležité podotknúť, že napriek rozporuplným výpočtom o roku narodenia Mateja Draveckého, sme si istí, že ide o tú istú osobu. Kľúčovým faktom je, že sa vždy uvádza v súvislosti s Kurimianami. A podľa sčítania ľudu z rokov 1828 a 1869 bola v Kurimanoch vždy len jedna usadlosť, v ktorej žili Draveckí.

Treba hľadať v iných dedinách

Napriek veľkej námahe, po prebdených večeroch a nociach sme sa s našim pátraním nedostali ďalej. Stále nevieme, odkiaľ pochádza náš Matej. Nevieme, kde sa narodil Ján (1798) a Helena (1795). Nemáme záznam o svadbe Mateja a Žofie, no vieme, že v Kurimanoch ani v Iliašovciach to nebolo. Je teda pravdepodobné, že ich svadba sa konala v bydlisku Žofie. Žiaľ, nevieme, ako sa volala, takže aj tu sme na bode mrazu.

V tomto momemte vidíme cestu v pátraní po tom, v ktorých dedinách v okoli Kurimian ešte žili Draveckí (nie šľachtici), čo sa dá zistiť z cenzusov. A budeme pátrať po narodení Mateja (okolo roku 1770), Jána (okolo roku 1798) a Heleny (okolo roku (1795). Budeme hľadať sobáš Mateja a Žofie pred rokom 1798.

Držte palce 😊.