Pátranie po Matejovi, Jánovi a Helene cez krstných rodičov Jozefa

Strávili som veľa hodín pátraním po Matejovi, Jánovi a Helene v matrikách narodenia, ale i sobášov. Žiaľ, neúspešne. Ako sme napísali v minulom článku, ani pátranie v Spišských Vlachoch nikam neviedlo. Oslovil som Facebookovú skupinu Genealógie CZ+SK s prosbou o radu, ako by sa dalo postupovať, ako vypátrať, odkiaľ prišiel Matej do Kurimian. A na to mi reagoval Karol, môj ujo z druhého kolena. Že mám na to ísť cez krstných rodičov. Tak poďme na to. 😊

Krstní Jozefa nás privádzajú do Draviec

Teória hovorí, že krtsní rodičia bývali rovnakí všetkým deťom v rodine. Platilo to ešte za mojich čias (70té roky 20. storočia), ešte dôslednejšie sa to dodržiavalo v 19. či 18. storočí.

Ak teda nájdeme rovnakých krstných rodičov aj iným deťom, dokonca ak nájdeme prepojenie medzi krstnými s Draveckými v inej obci, budeme veľmi blízko cieľa.

V roku 1814 sa v Kurimanoch Matejovi Draveckému a Žofii narodil syn Jozef. Jeho krtsnými rodičmi boli Jan Kelner a Katarina Mazur.

Spomínaný ujo Karol ma upozornil na záznam krstov z matriky obce Dravce. V roku 1827 sa v Lengvartoch (Dlhé Stráže) narodil Michal Faltin, ktorého otec bol Michal a matka Katarina Mazur. Krstní rodičia boli Jan Kelner a Alzbeta Kelner.

Máme tu ľudi, ktorých spoločný menovateľ sú Kurimany a záznam o narodení Jozefa v 1814: Faltin (tradičné priezvisko v obci), Kelner, Mazur.

Pre istotu som si overil, kde inde sa meno Kelner na Spiši ešte vyskytuje a ukazuje sa, že mimo Draviec/Lengvart už je len vo Vlkovej a Ľubici – čo sú obce v spádovej oblasti Draviec. Kelnerovci v prvej polovicu 19. storočia nežili ani v Spišských Vlachoch, ani v Spišskej Novej Vsi – len v okolí Draviec. To vysvetľuje, prečo som nášho Mateja nenašiel v týchto lokalitách.

Rovnako som pátral, kde na Spiši sa vyskytuje na začiatku 19. storočia priezvisko Mazur. To už je rozšírenejšie, okrem Draviec sa dá nájsť v Spišskej Novej Vsi, Odoríne, Domaňovciach, ale aj na severe pri Ždiari a pod. Dôležité ale je, že sme dokázali nájsť v okolí Kurimian kombináciu mien Kelner a Mazur len v Lengvartoch.

Jan Kelner a Katarina Mazur nie sú v priamom spojení so žiadnym Draveckým

Analýzou krstných rodičov sme ukázali, že Matej Dravecký je spojený s Dravcami, keďže odtiaľ pochádza krstný rodič jeho posledného potomka, Jozefa. Problém ale je, že v Dravciach sa Jan Kelner a Katarina Mazur nespája s menom Dravecký.

Pozeral som sa na prepojenia medzi Kelnerovcami v Dravciach/Lengvartoch – komu inému boli ešte krstní? Kto boli krstní im?

Natrafil som na záznam z roku 1797, kde Jan Kelner (spolu s Katarínou Fedak) bol krtsný Helene, narodenej Mathiasovi a Sofii Poljak.

Tento Mathias Poljak sa na druhej strane vyskytuje ako krstný aj Kelnerovym deťom: Maria (*1805), Andrej, Jakub, Jozef (*1813, buď zmätočný zápis mien, alebo trojičky).

Hľadanie v matrike ukázalo, že Jan Kelner spolu s Mariou Mazur boli krstní ďalším deťom narodeným Mathiasovi a Sofii Poljak: Maria (*1799), Jan (*1802) a Alzbeta (*1804). A predtým ešte Ján Kelner vystupuje ako krstný v roku 1795 Marii, spolu s Mariou s neprečitateľným priezviskom.

Vážnym odhalením taktiež je, že Matej Polak mal so Žofiou dcéru Annu narodenú v Kurimanoch v marci 1807. Krstnými rodičmi bol Jan Seman a opäť Mária Mazur.

Zhrňme si to. Tu sú deti Mateja (Mathias) a Žofie (Sophia) Poljak narodené v Dravciach medzi rokmi 1795 až 1804 a v Kurimanoch v roku 1807:

rokmiestodieťarodičiakrstní
01/1795DravceMariaMathias Poljak
Sophia
Jan Kelner
Maria ?
01/1797DravceHelenaMathias Poljak
Sophia
Jan Kelner
Maria Fedak
08/1799DravceMariaMathias Poljak
Sophia
Jan Kelner
Maria Mazur
04/1802DravceJanMathias Poljak
Sophia
Jan Kelner
Maria Mazur
11/1804DravceAlžbetaMathias Poljak
Sophia
Jan Kelner
Maria Mazur
03/1807KurimanyAnnaMathias Polak
Sophia
Jan Seman
Maria Mazur

Vo všetkých prípadoch je krstným rodičom Jan Kelner alebo Maria Mazur.

A v roku 1814 sa Matejovi a Žofii v Kurimanoch narodil Jozef.

rokmiestodieťarodičiakrstní
03/1814Dravce
Kurimany
JozefMathias
Poljak Draveczky
Sophia
Jan Kelner
Katarina Mazur

Schválne som v tabuľke nechal meno obce a otca z predošlej tabuľky, aby udrelo do očí, ako sú si tieto záznamy blízke. Akurát namiesto krstnej mamy Márie ňou bola príbuzná Katarína.

Rekonštrukcia udalostí

V Dravciach či Lengvartoch nie je žiadny záznam o Matejovi Draveckom. Na prelome 18. a 19. storočia žili v Dravciach a Dlhých Strážoch Draveckí, ale neexistuje tam záznam o žiadnom Matejovi Draveckom ani Janovi Draveckom z obdobia 1770-1800.

Nevieme, kde sa Matej narodil. Ale mohlo sa to stať aj tak, že Matej Poljak prišiel do Kurimian z Draviec, možno za svojími pribuznými (vieme, že to bolo pred rokom 1831, kedy bolo Sedliacke povstanie na Východnom Slovensku), ale keďže v dedine už dokázateľne žilo veľa rodín s priezviskom Polak, tak nášho Mateja začali volať Dravecky.

Takto vyskladaný príbeh vysvetľuje výskyt Jána a Heleny v Kurimanoch, pričom ich záznamy o narodení sme nenašli. Roky ich narodenia sedia s ďalšími dokumentami. Najstaršia Mária umrela v detskom veku, druhá Mária (*1799) a Alžbeta (*1804) do Kurimian neprišli, lebo boli vydaté za niekoho mimo Kurimian. Ich osud, ani osud Anny, sme zatiaľ nepátrali, keďže pre vyriešenie otázky, odkiaľ prišiel Matej do Kurimian, to nie je nateraz dôležité.

Uvedomujem si, že ide o konštrukciu, ktorú nemáme dokázanú listinami, a je položená len na základe indícií. Hľadal som záznam o narodení Mateja Poljaka v Dravciach/Lengvartoch okolo rokov 1770 – 1780, no žiadny takýto záznam som nenašiel. Matejovia sa rodili, ale s inými priezviskami. A jeden z týchto Matejov mal v roku 1772 dokonca neznámeho otca (patre inscio).

Mathias Poljak však mohol prísť do Draviec po svojom narodení, nateraz sme nepátrali, odkiaľ. Situácia s našimi predkami sa nám zamotáva.